Ajankohtaista / Tiedotteet

Syyskokous 2022

Tampereen Urheiluampujien sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.12.2022 Lahdesjärven ABC:n Pyynikki-kabinetissa. Kokoukseen osallistui paikan päällä 18 jäsentä ja TEAMS-yhteydellä 10 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Istuva hallitus oli tehnyt kaksi jäsenkyselyä ennen syyskokousta. Toinen kysely koski vuoden 2023 tulo- ja menoarviota, ja toisessa kyselyssä selvitettiin jäsenistön halukkuutta liikuntaetujen käyttöön. Jäsenten kiinnostus liikuntaeduille oli noussut moninkertaiseksi edellisen vuoden kyselystä, joten hallitus päätti kyselyn perusteella ottaa käyttöön ePassin sekä Smartumin sähköiset liikuntaedut.

Eniten keskustelua aiheutti tulo- ja menoarvion läpikäynti. Kokouksen puheenjohtaja esitteli kattavasti seuran kulurakenteen ja olemassa olevat toimintamallit. Keskustelun aikana esitettiin paljon kysymyksiä, joihin saatiin mukavan aktiivista keskustelua läsnäolijoiden kesken. Koronakauden etäkokousten jälkeen oli hienoa päästä yhdelle koolle, ja saimmekin pitää erittäin hyvähenkisen jäsenkokouksen. Ennakkokyselyssä esitetyn maksurakenteen rinnalle oli palautteiden perusteella rakennettu toinen vaihtoehto, joka avattiin seikkaperäisesti kokouksen osallistujille. Toisessa vaihtoehdossa oli seuran budjetti jaettu kahtia siten, että toiminnallisen ammunnan harrastajat vastaisivat omista kuluistaan ja perinteisten ampumalajien harrastajat omistaan. Molemmille jaoksille oli laadittu erilliset talousarviot, sekä hahmoteltu miten paljon se vaatisi lisää aktiivisia vapaaehtoisia jäseniä molempiin jaostoihin. Lisäksi molempiin äänestyksessä olleisiin vaihtoehtoihin oli lisätty erillinen mahdollisuus hankkia pelkästään jäsenyys + Satakunnan Lennoston ampuradan käyttöoikeus Taseran vuoroilla. Kokouksessa äänestettiin ennakkokyselyn perusteinen kulurakenne äänin 26 / 2 (yksi tyhjä ja yksi pois; 0 ääntä yhteistä ratamaksua vastaan). Kokousväki äänesti myös yksimielisesti jäsenmaksun pidettäväksi ennallaan 60 eurossa.

Äänestyksen jälkeen maksurakenne on seuraava:

  1. Liittymismaksu 70€, alle 20-vuotiailta 35€
  2. Jäsenmaksu 60€, alle 20-vuotiaat 30 euroa (sama kuin 2022)
  3. Lennosto 50€, sisältää käyttöoikeuden Satakunnan Lennoston ampumaradalle Taseran vuoroille
  4. Ratamaksu, sisältää kaikkien lajien ratamaksut 190€/vuosi
  5. Ruutiase kalustovuokra 5€ per ase / harjoitus. (ptr ei kuulu hintaan)
  6. Action Air kalustovuokra 12€ per harjoitus sis. kaluston, rigin, kaasun ja n.300 kuulaa
  7. Tutustumiskäynti 25€ pienoispistooli tai -kivääri sis. 50ptr
  8. Tutustumiskäynti 30€ pistoolit sis. 50ptr
  9. Tutustumiskäynti 20€ ilmaolympiapistooli, ilmakivääri sis. luodit

Jäsenellä on edelleen mahdollisuus maksaa ainoastaan 60€ jäsenmaksu. Tällöin seuran jäsenyys säilyy, mutta jäsenmaksu ei sisällä ratojen käyttöoikeutta.

Maksamalla 60€ jäsenmaksun + 50€ Lennostomaksun saa jäsenyyden lisäksi käyttöoikeuden SATLSTO:n ampumaradalle Taseran vuoroille.

Maksamalla 60€ + 190€ saat käyttöoikeuden kaikille seuran ratavuoroille kaikille seuran käytössä oleville radoille lajista riippumatta.

Hallitus 2023

Hallituksen kooksi päätettiin sääntöjen mukainen maksimi henkilömäärä eli puheenjohtaja + 6 jäsentä + 3 varajäsentä, sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Puheenjohtaja Joona Haavisto valittiin jatkamaan tehtävässään. Jäseniksi valittiin jatkokaudelle Oskari Sivula, Juha Lamberg, Heli Kunnas ja Juho Koski sekä uusiksi jäseniksi Riitta Brusila-Räsänen ja Tomi Kannas. Varajäseniksi valittiin 1. Antti Syrjä, 2. Peter Grankvist 3. Pentti Paavilainen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirjo Leinonen ja varatoiminnantarkastajaksi Lasse Syrjä. Seuran edustajiksi SAL liittokokouksiin sekä SAL Hämeen aluejaoston kokouksiin valittiin Tomi Kannas ja Taseran kokouksiin Joona Haavisto.

Hallituskokoonpano piti heti järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen jäsenten vastuut päätettiin seuraavasti:
Vpj. Practicalvastaava Oskari Sivula
Sihteeri Heli Kunnas
Rahastonhoitaja Juho Koski
ISSF lajivastaava Juha Lamberg
ISSF -ilma-asevastaava Tomi Kannas
Hallituksen jäsen Riitta Brusila-Räsänen
Varajäsen Antti Syrjä toimii markkinointipäällikkönä vastaten kotisivujen ja sosiaalisen median toiminnan kehittämisestä entisestään.