Ajankohtaista / Tiedotteet

Kutsu syyskokoukseen

Tampereen Urheiluampujat ry järjestää sääntömääräisen syyskokouksen torstaina 30.12.2021 kello 18.00

alkaen ensisijaisesti Teams-alustaisena etäkokouksena. Istuva hallitus kokoontuu Action Air -radalla Raspinkatu 5, Tampere, johon mahdollisesti myös rajallinen määrä jäseniä voi tuolloin voimassa olevien koronarajoitusten salliessa saapua paikan päälle. Tämä edellyttää ennakkoilmoittautumista 29.12.2021 klo 12:00 mennessä. Mikäli joku ei voi osallistua syyskokoukseen fyysisesti läsnä eikä teams-yhteydellä, mutta haluaa ottaa osaa kokoukseen, on olemassa myös muita mahdollisuuksia. Tässä tapauksessa pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä varapuheenjohtaja Joona Haavistoon (joona.haavisto(at)tampereenurheiluampujat.fi) tai practicalvastaava Oskari Sivulaan (oskari.sivula(at)gmail.com) osallistumisen varmistamiseksi viimeistään tiistaina 29.12.2021.

Teams-linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJiNGEzNTYtYTI5NS00YjRiLWI3MDQtYjhjYjA0ZTVmY2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eeafe4ab-0234-4fa3-92a7-aa465924ff09%22%2c%22Oid%22%3a%220591aba4-5950-47ae-b0f2-bbd7836a3ead%22%7d

Syyskokoukseen voi osallistua kaikki 29.12.2021 mennessä jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet.

Asialistalla on yhdistyslain (503/1989) sekä yhdistyksen sääntöjen mukaiset syyskokouksessa päätettävät asiat. Syyskokous valitsee myös TaU:n uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Nykyinen hallitus tulee esittämään uuden hallituskokoonpanon kokonaisuudessaan vuodelle 2022. Jäsenistöllä on mahdollisuus myös esittää omia ehdokkaitaan hallitukseen, jolloin hallitus valitaan normaalin äänestyksen kautta.

Tervetuloa osallistumaan kokoukseen!

Terveisin

Joona Haavisto, varapuheenjohtaja

Oskari Sivula, hallituksen jäsen, practicalvastaava