Ajankohtaista / Tiedotteet

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista SAL – tiedote 31.3.2020

Suomen hallitus on 30.3. tiedottanut jälleen toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Näistä seuraa muutoksia myös ampumaurheiluun.

Jo aiemmin (12.3.) tiedotettiin, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka ja siten suurimmat ilma-asekauden kilpailutapahtumat on jo peruttu.

Hallituksen 16. maaliskuuta tekemän linjauksen ja 30.3. päättämän rajoitusten keston pidennyksen mukaisesti Suomen Ampumaurheiluliiton kaikki kilpailutoiminta perutaan toistaiseksi 13.5.2020 asti.

Lisäksi seuroja ohjeistetaan perumaan kaikki ohjattu toiminta niin ikään 13.5.2020 asti.

Tämä perustuu Suomen hallituksen ilmoittamaan rajoitukseen yli kymmenen henkilön julkisista kokoontumisista. On mahdollista, että rajoitusten päättymisaikaa lykätään myöhemmin vielä pidemmälle.

Valtion ja kuntien urheilu- ja harrastustilat on suljettu ja yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita suositellaan toimimaan samoin. Jos seuran käytössä olevat radat ovat seuran omistuksessa, lopullinen harkinta asiassa on seuralla itsellään seuran tekemän riskiarvion perusteella. Koronaviruksen riskiryhmien eli iäkkäiden ja perussairaiden suojaaminen on erityisen tärkeää.

Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen on keskeytetty eikä Suomessa asuvien henkilöiden pidä matkustaa ulkomaille. Tällä on vaikutusta myös maajoukkuetoimintaan, joskin monet kansainvälisistä kilpailuista lähiaikoina on jo muutenkin peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan.

Suomen hallituksen linjaukset ovat voimassa näillä näkymin 13. toukokuuta asti. Tilanne voi kuitenkin muuttua jo aiemmin. SAL seuraa tilanteen kehittymistä ja päivittää tätä uutista tarpeen mukaan.

Vaikutukset seurojen ja aluejaostojen kevätkokouksiin

Seurojen ja aluejaostojen kevätkokouksia tulee siirtää pidettäväksi aikaisintaan toukokuun puolivälissä, jos niitä ei vielä ole pidetty, tai järjestää kokoukset mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. Ohje kevätkokousten siirtämisestä perustuu Olympiakomitean ja tilintarkastusyhteisö PwC:n suosituksiin. Etäyhteyden käyttäminen muussa kuin hallituksen kokouksessa vaatii, että asiasta on kirjaus seuran säännöissä. Useimmiten urheiluseuroilla ei tällaista kirjausta ole. Yhdistyksen hallituksen kokous voidaan aina järjestää etäyhteyksin.

Seurojen säännöissä on määrätty yhdistyksen kokouksen (kevät- ja/tai syyskokous) järjestämisen ajankohta. Pääsääntöisesti määräys ohjaa seuran hallitusta, mihin mennessä sen on kutsuttava kokous koolle ja mihin mennessä se on viimeistään pidettävä. Jos kokouksen kutsumiselle tai järjestämiselle on este, hallitus saa odottaa sen poistumista. Tämän jälkeen kokous kuitenkin tulisi pitää heti, kun se voidaan jäsenten yhdenvertaisuuden toteuttavalla tavalla tehdä (esimerkiksi julkisen liikenteen toiminta pitkämatkalaisille).

Kokouksen mahdollisesta siirtämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen nojalla sen tulee arvioida millaisen riskin kokouksen järjestäminen asettaa jäsenistön tai sen edustajien (ja muunkin väestön) terveydelle. Terveyden suojaaminen on vahvempi arvo kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät tosiasiassa voi osallistua kokoukseen. Hallituksen tehtävä on kutsua siirretty kokous koolle yhdistyksen sääntöjä noudattaen (kokouskutsu, määräajat jne).

Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei yleensä ole sellaisia, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Esimerkiksi useimmissa kevätkokouksissa vahvistetaan tilinpäätös. Kirjanpitolaissa ei sen vahvistamiselle ole säädetty määräaikaa eikä sen vahvistamisesta säännöissä määrättyä myöhemmin pääasiallisesti koidu haittaa yhdistyksen toiminnalle.

Pienissä yhdistyksissä on käytännössä myös mahdollisuus päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja jokaisen yhdistyksen jäsenen on allekirjoitettava se (Yhdistyslaki 17 §).

SAL on siirtänyt 25.4. järjestettäväksi aiotun liittovaltuuston kevätkokouksen pidettäväksi tällä tietoa 14.6.2020. Niin ikään 25.4. järjestettäväksi aiottu ylimääräinen liittokokous sääntömuutoksen vuoksi perutaan kokonaan ja asia käsitellään seuraavassa sääntömääräisessä SAL:n kokouksessa syksyllä, alustavasti 25.10.2020.